Unsplashed background img 1

library_books

Latest Secondary PT3 Books
KERTAS MODEL PT3 Pentaksiran tingkatan 3
BAHASA MELAYU Ujian Bertulis 02more_vert

West Malaysia : RM 6.35
East Malaysia : RM 6.95

KERTAS MODEL PT3 Pentaksiran tingkatan 3
BAHASA MELAYU Ujian Bertulis 02close

Siri Kertas Model PT3 disediakan sebagai latihan untuk pelajar yang bakat menduduki peperiksaan PT3 (Pentaksiran Tingkatan 3). Kertas model ini ditulis megikut format dan piawai PT3 yang terbaharu. Sebanyak 6 set kertas model berserta jawapan yang lengkap disediakan untuk membantu pelajar membuat persediaan awal agar dapat mencapai keputusan cemerlang dalam peperiksaan sebenar.

Judul-judul dalam siri ini : -Bahasa Melayu
-Bahasa Inggeris
-Mathematic
-Science
-Kemahiran Hidup Bersepadu Ekonomi Rumah Tangga
-Kemahiran Hidup Bersepadu Kemahiran Teknikal
-Kemahiran Hidup Bersepadu Perdagangan dan Keusahawanan

KERTAS MODEL PT3 Pentaksiran tingkatan 3
BAHASA INGGERIS Ujian Bertulis 12more_vert

West Malaysia : RM 6.35
East Malaysia : RM 6.95

KERTAS MODEL PT3 Pentaksiran tingkatan 3
BAHASA INGGERIS Ujian Bertulis 12close

Siri Kertas Model PT3 disediakan sebagai latihan untuk pelajar yang bakat menduduki peperiksaan PT3 (Pentaksiran Tingkatan 3). Kertas model ini ditulis megikut format dan piawai PT3 yang terbaharu. Sebanyak 6 set kertas model berserta jawapan yang lengkap disediakan untuk membantu pelajar membuat persediaan awal agar dapat mencapai keputusan cemerlang dalam peperiksaan sebenar.

Judul-judul dalam siri ini : -Bahasa Melayu
-Bahasa Inggeris
-Mathematic
-Science
-Kemahiran Hidup Bersepadu Ekonomi Rumah Tangga
-Kemahiran Hidup Bersepadu Kemahiran Teknikal
-Kemahiran Hidup Bersepadu Perdagangan dan Keusahawanan

KERTAS MODEL PT3 Pentaksiran tingkatan 3
DWIBAHASA
MATHEMATICS [50]more_vert

West Malaysia : RM 6.35
East Malaysia : RM 6.95

KERTAS MODEL PT3 Pentaksiran tingkatan 3
DWIBAHASA
MATHEMATICS [50]close

Siri Kertas Model PT3 disediakan sebagai latihan untuk pelajar yang bakat menduduki peperiksaan PT3 (Pentaksiran Tingkatan 3). Kertas model ini ditulis megikut format dan piawai PT3 yang terbaharu. Sebanyak 6 set kertas model berserta jawapan yang lengkap disediakan untuk membantu pelajar membuat persediaan awal agar dapat mencapai keputusan cemerlang dalam peperiksaan sebenar.

Judul-judul dalam siri ini : -Bahasa Melayu
-Bahasa Inggeris
-Mathematic
-Science
-Kemahiran Hidup Bersepadu Ekonomi Rumah Tangga
-Kemahiran Hidup Bersepadu Kemahiran Teknikal
-Kemahiran Hidup Bersepadu Perdagangan dan Keusahawanan

KERTAS MODEL PT3 Pentaksiran Tingkatan 3
DWIBAHASA
SCIENCE [55]more_vert

West Malaysia : RM 6.35
East Malaysia : RM 6.95

KERTAS MODEL PT3 Pentaksiran Tingkatan 3
DWIBAHASA
SCIENCE [55]close

Siri Kertas Model PT3 disediakan sebagai latihan untuk pelajar yang bakat menduduki peperiksaan PT3 (Pentaksiran Tingkatan 3). Kertas model ini ditulis megikut format dan piawai PT3 yang terbaharu. Sebanyak 6 set kertas model berserta jawapan yang lengkap disediakan untuk membantu pelajar membuat persediaan awal agar dapat mencapai keputusan cemerlang dalam peperiksaan sebenar.

Judul-judul dalam siri ini : -Bahasa Melayu
-Bahasa Inggeris
-Mathematic
-Science
-Kemahiran Hidup Bersepadu Ekonomi Rumah Tangga
-Kemahiran Hidup Bersepadu Kemahiran Teknikal
-Kemahiran Hidup Bersepadu Perdagangan dan Keusahawanan