Unsplashed background img 1

library_books

Latest Primary Books
KERTAS MODEL UPSR BAHASA MELAYUmore_vert

West Malaysia : RM 5.40
East Malaysia : RM 5.90

KERTAS MODEL UPSR BAHASA MELAYUclose

Siri KERTAS MODEL UPSR ditulis mengikut format UPSR terkini 2016. Kandungan adalah berdasarkan format dan sampel yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaab Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia. Kertas model ini ditulis oleh penulis-penulis yang berpengalaman. Soalan-soalan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) juga diterapkan dalam buku ini untuk melayih murid menjawab soalan-soalan yang mencabar minda.

Judul-judul dalam siri ini :
-Bahasa Melayu
-Bahasa inggeris
-Matematik
-Sains

KERTAS MODEL UPSR BAHASA INGGERISmore_vert

West Malaysia : RM 5.40
East Malaysia : RM 5.90

KERTAS MODEL UPSR BAHASA INGGERISclose

Siri KERTAS MODEL UPSR ditulis mengikut format UPSR terkini 2016. Kandungan adalah berdasarkan format dan sampel yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaab Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia. Kertas model ini ditulis oleh penulis-penulis yang berpengalaman. Soalan-soalan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) juga diterapkan dalam buku ini untuk melayih murid menjawab soalan-soalan yang mencabar minda.

Judul-judul dalam siri ini :
-Bahasa Melayu
-Bahasa inggeris
-Matematik
-Sains

KERTAS MODEL MATEMATIKmore_vert

West Malaysia : RM 5.40
East Malaysia : RM 5.90

KERTAS MODEL MATEMATIKclose

Siri KERTAS MODEL UPSR ditulis mengikut format UPSR terkini 2016. Kandungan adalah berdasarkan format dan sampel yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaab Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia. Kertas model ini ditulis oleh penulis-penulis yang berpengalaman. Soalan-soalan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) juga diterapkan dalam buku ini untuk melayih murid menjawab soalan-soalan yang mencabar minda.

Judul-judul dalam siri ini :
-Bahasa Melayu
-Bahasa inggeris
-Matematik
-Sains

KERTAS MODEL SAINSmore_vert

West Malaysia : RM 5.40
East Malaysia : RM 5.90

KERTAS MODEL SAINSclose

Siri KERTAS MODEL UPSR ditulis mengikut format UPSR terkini 2016. Kandungan adalah berdasarkan format dan sampel yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaab Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia. Kertas model ini ditulis oleh penulis-penulis yang berpengalaman. Soalan-soalan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) juga diterapkan dalam buku ini untuk melayih murid menjawab soalan-soalan yang mencabar minda.

Judul-judul dalam siri ini :
-Bahasa Melayu
-Bahasa inggeris
-Matematik
-Sains