Unsplashed background img 1

library_books

Latest H EDU / College Books
Penyelidikan Kualitatifmore_vert

West Malaysia : RM 28.90
East Malaysia : RM 30.90

Penyelidikan Kualitatifclose

Sains sosial dan kemanusiaan: penyelidikan kualitatif adalah berteraskan kepada pentafsiran yang menitikberatkan ke atas dunia sosial yang ditafsir, difahami, dialami dan dihasilkan. Pentafsiran ini berasaskan kepada suatu kaedah pengumpulan data yang bersifat lenturan dan sensitif kepada konteks sosial pengumpulan data tersebut. Pentafsiran atau interpretasi ke atas data yang dikumpul itu distrukturkan dan dibataskan ke atas konteks atau ruang lingkup data itu sahaja yang dilakukan secara mendalam dan mendasat bagi merungkai permasalahan yang ditumbulkan. Pentafsiran itu mengaplikasikan alat pengukur (research tools) baik teori, pendekatan mahupun model yang bersesuaian dan berpadanan dengan tuntutuan permasalahan kajian yang dibina dan dibangkitkan dalam konteks analisis data, matlamat penyelidikan kualitatif adalah untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh menerusi suatu analisis dan penghuraian yang bersifat 'hokistik'.

The First Days Of School (Bagaimana Menjadi Guru Yang Efektif)more_vert

West Malaysia : RM 39.90
East Malaysia : RM 43.90

The First Days Of School (Bagaimana Menjadi Guru Yang Efektif)close

Tiga bidang penting dalam buku ini:
1. Bagaimana dan mengapa pentingnya untuk merangka jangkaan positif bagi seorang pelajar.
2. Garis panduan yang sesuai untuk menguruskan sesebuah kelas.
3. Penguasaan dan kreativiti seseorang guru dalam menyampaikan pengajaran.

Buku ini amat sesuai untuk guru yang ingin mempelajari cara-cara untuk mengajar dan menjadi guru yang cemerlang. Banyak tunjuk ajar berupa nasihat dan motivasi diberi agar guru dapat membentuk karakter diri menjadi guru yang berpengetahuan tinggi dan berkebolehan mengajar.

Buku ini mengandungi pelbagai aspek positif dan amalan-amalan terbaik yang dapat diguna pakai dan diaplikasikan oleh guru terutama guru baharu baik dari segi pedagogi dan pengurusan kelas serta pelajar